godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Dr n. med. Krzysztof Jędrosz

Dr n. med. Krzysztof Jędrosz

dr Krzysztof Jędrosz - chirurg Profemina BędzinWykształcenie

1983 – 1989 – Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
1993 –  Io specjalizacji,
1997 – IIo specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej.
2000 – obrona pracy doktorskiej : „Wpływ przewlekłej mocznicy na wybrane parametry biochemiczne i histochemiczne nerki szczura uszkodzonej niedokrwieniem i reperfuzją”

2015 kwiecień – zdanie egzaminu specjalistycznego z chirurgii onkologicznej

 

Przebieg pracy zawodowej

1989 – 1990 – staż podyplomowy.
od 1990 asystent w GZOZ Sosnowiec
od 1991 woluntariusz I Katedry I Klinki Chirurgii Ogólnej Śl.A.M.
w Katowicach.
od 1998 st. asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Woj. Nr 5 w Sosnowcu,
od 2000 do 2006 roku Katedry i Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej i Koloprokltologicznej.
od 2006 do 2007 Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego Nr 5 w Sosnowcu ul. 3-go Maja, aż do rozwiązania oddziału w ramach restrukturyzacji Szpitala.
Obecnie jestem starszym asystentem w Oddziale Chirurgii Ogólnej I WSS Nr 5 w Sosnowcu. Plac Medyków 1

Członkostwo towarzystw

Polskie Towarzystwo Lekarskie od 1992.
Towarzystwo Chirurgów Polskich od 1996
Polski Klub Koloproktologii od 2003

Dorobek naukowy

autor i współautor 13 publikacji w piśmiennictwie krajowym i zagranicznym oraz 25 doniesień naukowych prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych

Dr n. med. Krzysztof Jędrosz
Facebook