godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Jak zrealizować e – recepty?

INTERNETOWE KONTO PACJENTA (IKP)

Po co?

Daje Nam dostęp do e-recept, e-zwolnień i wkrótce e-skierowań (dzięki Nim będzie można umówić się do
specjalisty bez wychodzenia z domu)

Co zyskujemy dzięki IKP?

 • Stały dostęp do e- recepty
 • Brak ryzyka „zgubienia” recepty (wszystkie e-recepty zapisują się na twoim IKP)\
 • Podgląd na zażywanie i dawkowanie leków
 • Zrealizujemy receptę w każdej aptece
 • Nie ma ryzyka otrzymania niewłaściwego leku ( e-recepta jest zawsze czytelna)
 • Dostęp do recept bliskich (m.in. dzieci)
 • Dostęp do swojej dokumentacji medycznej (e-recept, e-skierowań, wkrótce do swoich wyników badań lub wypisów ze szpitala)
 • Informacje o wysokości refundacji (kupionych leków i innych produktów medycznych) oraz świadczeń wykorzystywanych w ramach NFZ (np. przebytego zabiegu lub badania)
 • Informacje o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ tj. wizyta u Twojego lekarza
  specjalisty lub planowanego terminu rehabilitacji


Jak założyć?

Aby móc skorzystać z IKP musisz posiadać Profil Zaufany (pozwala on potwierdzić Twoją tożsamość)

Profil Zaufany można założyć na 2 sposoby:

 • Przez Internet (przez bank lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego)
 • Osobiście w banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego
  (lista dostępna na stronie profilu zaufanego)

Więcej informacji nt. Profilu Zaufanego dostępne na stronie: https://pz.gov.pl/index

Po założeniu konta na „Profilu Zaufanym” należy zalogować się na stronie: https://pacjent.gov.pl/ i założyć Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Dodatkowo można pobrać na urządzenie mobilne aplikację mObywatel, uzyskując dzięki temu dostęp do: e-
recepty, m- tożsamość (dzięki niej można okazać swoją tożsamość wszędzie tam, gdzie nie jest wymagany
dowód osobisty lub paszport) oraz polak za granicą ( podpowie, co zrobić w razie kłopotów podczas
wyjazdu za granicę lub jak zadbać o własne bezpieczeństwo w danym kraju).


Jak zrealizować e-receptę?

1. Lekarz wystawia e-receptę
2. Otrzymujesz rodzaj powiadomienia, które wybrałeś na swoim IKP:
a. SMS (zawiera 4 – cyfrowy kod e-recepty; dodatkowo będzie wymagane podanie swojego nr  PESEL lub osoby, dla której kupujesz lek)

LUB

b. E-mail ( z załączoną w PDF informacją o e-recepcie wraz z kodem kreskowym dla Farmaceuty)

3. Lekarz może również wydać Ci wydruk informacyjny, na podstawie którego będą wydane leki w Aptece.

4. Recepty nie musimy realizować osobiście. Wystarczy, że osoba, która wykupuje dla nas leki posiada
wydruk informacyjny lub kod PIN lub PDF z e-receptą.

INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT E-RECEPTY:

1. E- recepta ważna jest 365 dni oprócz:

a. Antybiotyków ( ważne 7dni)
b. Leków odurzających (narkotycznych) i psychotropowych ( ważne 30 dni)
c. Preparatów immunologicznych (ważne 120dni)


2. Istnieje możliwość wypisania e-recepty z „datą realizacji od” = ważność liczona jest od tej daty, a nie od daty jej wystawienia.
3. Na jednej e-recepcie może być przepisany 1 lek. Natomiast istnieje możliwość wystawienia tzw.
pakietu recept, obejmującego kilka e-recept (max.5 e-recept tj. 5 leków).
4. Jeżeli nie zostaną wykupione choć po jednym opakowaniu leku do 30 dni od daty wystawienia – część
leków przepada. Ilość, która przypadnie jest uzależniona od zapisanego dawkowania.
5. Przedłużoną ważność e-recepty lekarz musi zaznaczyć, jeśli tego nie zrobi ważność e-recepty wynosi
30dni (oprócz wyjątków powyżej).
6. Jednorazowo można wykupić leki na 180 dni kuracji ( w niektórych przypadkach ze względu na brak
kompletu danych, osoba realizująca może zmniejszyć wydawaną ilość leku zgodnie z obowiązującymi
przepisami).
7. W uzasadnionych przypadkach lekarz może wystawić papierową receptę, która będzie traktowana tak
samo jak recepta elektroniczna (np. w przypadku awarii systemu lub urządzenia, recept dla leków
sprowadzanych z zagranicy, recept o nieustalonej tożsamości tj. bez danych osobowych i inne).
8. Jeśli na recepcie jest więcej niż jeden preparat leczniczy możemy kupić leki w różnych aptekach, za
każdym razem korzystając z tej samej e-recepty. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy np. mamy zapisane
kilka opakowań danego leku, np. pięć, a w aptece wykupimy tylko dwa. Po pozostałe trzy opakowania
będziemy musieli wrócić do tej samej apteki.
9. Odpisy w przypadku korzystania z e-recepty nie są już potrzebne. Istnieje możliwość zaznaczenia w
aptece przez osobę realizującą „częściowej realizacji” i wykupienia reszty opakowao później ( w
ramach ważności e-recepty). Pozostałe opakowania kupujemy okazując ten sam kod / wydruk
informacyjny. Pozostałe leki z e-recepty wykupujemy w aptece, w której rozpoczęliśmy jej realizację.
Nie tracimy zniżek korzystając z odpisu e-recepty.
10. Nie jest możliwe dokonanie korekty wystawionej i podpisanej już e-recepty. W przypadku błędu
lekarz musi wystawić nową e-receptę, a błędną anulować. Pacjent może też skontaktować się z
lekarzem i poprosić o ponowne wystawienie recepty, tym razem prawidłowo. Potem pobiera nowy
kod w formie SMS -a lub odczytuje go z maila.

ŹRÓDŁO: Facebook: Mgr farm. Paulina Front – farmacja i e-zdrowie (@mgrfront) // https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-
pacjenta/erecepta // https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/

 

Facebook