godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Niepłodność

NiepłodnośćWiększość osób uważa przekonanie, że 10-15% par jest niepłodnych. Ponadto szansę adopcji dziecka przez niepłodnych małżonków są coraz mniejsze z powodu stosowania bardziej skutecznych metod antykoncepcyjnych, oraz większej świadomości przyszłych matek. Wskutek tego zgłasza się do nas w celu rozpoznania i leczenia niepłodności więcej osób, niż to było w przeszłości.

Niepłodnością określa się zwyczajowo niemożność zajścia w ciążę w ciągu jednego roku pożycia bez stosowania antykoncepcji. Taka definicja definicji nie jest konieczna w przypadku, gdy takie czynniki, jak wiek pacjentów, przebyte schorzenia lub operacje, wskazują na oczywistą potencjalną przyczynę niemożności zajścia w ciążę. Postępowanie diagnostyczne w niepłodności może łączyć się z wysokimi kosztami i nie zawsze musi prowadzić do rozpoznania przyczyny lub zaakceptowania przez pacjentów proponowanego im sposobu leczenia. Zgoda na procedury diagnostycznej może być niezwykle stresującym przeżyciem, jeżeli nie jest ona prowadzona przez troskliwego i rozważnego lekarza. Proszę pamiętać, że wyjątkowy wpływ na parę młodych ludzi ma ciągła presja otoczenia. Niby żartem, niby z troską cała rodzina zadaje pytanie: a co tam kochani słychać z waszym potomstwem. Nie ma nic bardziej stresującego i dysharmonizującego związek.

Pamiętajmy że nie ma strony odpowiedzialnej za niepłodność, przyczyna niepłodności leży w równej mierze po stronie kobiety i mężczyzny, przy czym u około 1/3 liczby niepłodnych małżeństw przyczyna jest złożona. Te właśnie przypadki o złożonej etiologii są najtrudniejsze do leczenia. U około 15% małżeństw nie udaje się niestety, mimo starannego postępowania diagnostycznego, ustalić przyczyny niepłodności.

Często przeprowadzenie dokładnego wywiadu oraz staranne badanie fizykalne przybliża przyczyny niepłodności, jak również ukierunkowuje postępowanie diagnostyczne. Niepłodność należy zawsze uważać za problem dotyczący pary małżeńskiej, a nie tylko jednego z partnerów. Nieakceptowanie takiego poglądu może spowodować pominięcie istotnego problemu i przez to niepotrzebne opóźnienie postępowania diagnostycznego. Oraz, co jest bardzo ważne, powoduje napięcia emocjonalne w związku partnerskim.

Panuje powszechne przekonanie, że 10-15% par jest niepłodnych. Proces diagnostyczny powinien być szczegółowy i przeprowadzony tak szybko, jak to tylko możliwe, aby zminimalizować strach i stres towarzyszące zwykle ocenie niepłodnej pary.

Celem naszego działania jest potwierdzenie występowania jajeczkowania, drożności układu rozrodczego, produkcji plemników, ich interakcji i przeżycia po prawidłowej ejakulacji. Większość z badań diagnostycznych można przeprowadzić ambulatoryjnie w naszym ośrodku.

Facebook