godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Opieka koordynowana w poradni rodzinnej Pro Femina

Opieka koordynowana w poradni rodzinnej Pro Femina

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem. Opieka koordynowana zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób.

Nasza Przychodnia przyłączona została do programu opieki koordynowanej w zakresie chorób kardiologicznych (nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, przewlekłej choroby niedokrwiennej serca oraz migotania przedsionków) i diabetologicznych (cukrzyca).

Podczas pierwszej wizyty lekarz:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad,
 • zbada Cię,
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych,
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM),
 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Lekarz POZ będzie mógł zlecić Pacjentowi badania (w sytuacjach medycznie uzasadnionych), które do tej pory były zarezerwowane dla lekarza specjalisty m.in: Holter EKG (24, 48, 72 godz.), USG Doppler naczyń kończyn dolnych, ECHO serca.

W ramach opieki koordynowanej uzyskujesz to wszystko w poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Nie musisz rejestrować się indywidualnie do poradni specjalistycznej czy szukać terminów w innej placówce.

Nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych czuwa koordynator.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • Monitorowanie jakości opieki (dążenie do ciągłej poprawy jakości opieki).
 • Dbałość o utrzymanie odpowiednich standardów opieki.
 • Lepszą komunikację na linii lekarz-Pacjent.
 • Planowanie i monitorowanie przebiegu diagnostyki oraz terapii.
 • Przypominanie Pacjentowi o nadchodzących wizytach.
 • Informowaniu o kolejnych etapach leczenia.
 • Weryfikację i aktywne umawianie Pacjenta na programy profilaktyczne.
 • Współpracę z osobami, które udzielają świadczeń medycznych w ramach opieki koordynowanej.

 

 

Dzięki Opiece Koordynowanej pacjent zyskuje w ramach bezpłatnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Szeroki pakiet badań laboratoryjnych i obrazowych
 • Konsultacje ze specjalistami z zakresu kardiologii i diabetologii
 • Bezpłatny dostęp do dietetyka, który pomoże zadbać o prawidłowo zbilansowaną dietę
 • Porady edukacyjne na temat choroby, aby pacjent mógł lepiej rozumieć jak może wspomóc walkę z własną chorobą

 

Co zyskuje pacjent?

 1. Wygodę – więcej wizyt, badań i konsultacji w jednym miejscu.
 2. Czas – wizyty, badania i konsultacje umawia dla Ciebie koordynator.
 3. Bezpieczeństwo – koordynator czuwa nad sprawną realizacją Twojego planu leczenia.
 4. Dostępność – szerszy zakres badań diagnostycznych i dostęp do specjalistów.
 5. Wiedzę – porady dietetyczne i edukacyjne z zakresu profilaktyki i Twojej choroby.

 

Z opieki koordynowanej może skorzystać:

 • każda pełnoletnia osoba ze zdiagnozowaną chorobą układu krążenia lub cukrzycą, która złożyła deklarację do poradni podstawowej opieki zdrowotnej Naszej Poradni Rodzinnej (POZ)
 • każda pełnoletnia osoba, u której na podstawie zgłaszanych dolegliwości istnieje podejrzenie ww. chorób, a zlecenie dodatkowych badań diagnostycznych i ewentualnych konsultacji je potwierdzi, która złożyła deklarację do Naszej poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

Udział w Opiece koordynowanej jest bezpłatny dla pacjenta.

Więcej informacji na temat opieki koordynowanej dostępne jest na stronach:

koordynowana.nfz.gov.pl oraz nfz.gov.pl

 


Opieka koordynowana w poradni rodzinnej Pro Femina Będzin
Opieka koordynowana w poradni rodzinnej Pro Femina Będzin
Opieka koordynowana w poradni rodzinnej Pro Femina Będzin

Facebook