godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Współpraca

Współpraca w zakresie usług psychologicznych, psychoterapeutycznych i pedagogicznych

OFERTA SKIEROWANA DO KOBIET we współpracy z NZOZ Pro-Femina

Jeśli jesteś

 • zainteresowana poprawą jakości swojego życia, związaną zarówno z estetyką wyglądu, jak i równowagą psychiczną,
 • nie jesteś zadowolona z wyglądu swojego ciała,
 • masz niską samoocenę,
 • odżywiasz się nieprawidłowo – ograniczasz jedzenie lub jesz zbyt dużo w momentach napięcia emocjonalnego,

zapraszamy do kontaktu.

Proponujemy diagnozę i terapię indywidualną dostosowaną do Twoich potrzeb i trudności z którymi się zmagasz.

OFERTA SKIEROWANA DO PAR we współpracy z NZOZ Pro-Femina

Jeżeli

 • nie odczuwacie satysfakcji z swojego życia intymnego,
 • macie kłopoty z cielesną bliskością, których nie udaje się pokonać pomimo profesjonalnej pomocy ginekologicznej i seksuologicznej,
 • zapraszamy na konsultacje diagnostyczną terapii par.

Zdarza się, że problemy natury intymnej wynikają z tego, co dzieje się w relacji między dwojgiem ludzi na poziomie sposobu rozmawiania, emocji i zachowania wobec siebie w codziennym życiu. Mogą one dotyczyć specyficznego rodzaju kryzysu dotyczącego etapu związku lub konkretnej sytuacji, która zaważyła na jakości wzajemnej relacji.

“BALANS” PRACOWNIA DIAGNOZY, TERAPII I PSYCHOEDUKACJI

Proponujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie usług

 • psychologicznych,
 • psychoterapeutycznych
 • pedagogicznych.

To, jak się czujemy, przekłada się na to, jakimi jesteśmy rodzicami, partnerami, czy pracownikami. Radzenie sobie z emocjami, skuteczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (choroba własna lub członka rodziny, utrata pracy, śmierć bliskiej osoby, rozwód, przeprowadzka, samotność), umiejętność budowania relacji społecznych są warunkiem poziomu satysfakcji z życia. Jeśli czujesz, że w którejś z wymienionych sfer masz kłopoty z którymi sobie nie radzisz, chcesz lepiej zrozumieć siebie i swoje relacje z innymi, potrzebujesz pomocy psychologicznej dostosowanej do Twoich potrzeb.

Oferujemy konsultacje, diagnozę i psychoterapię dorosłych.

Oferta skierowana jest do osób mających

 • trudności emocjonalne,
 • kłopoty w porozumieniu z innymi ludźmi,
 • bóle ciała nie znajdujące uzasadnienia w badaniach lekarskich,
 • trudności w relacjach z bliskimi,
 • doświadczają chronicznego zmęczenia, braku motywacji, silnego gniewu lub lęku.

Trudności emocjonalne (obniżenie nastroju, nieopanowany gniew, brak sensu życia, lęk, niska samoocena, smutek) w znaczący sposób wpływają na jakość naszego życia oraz jakość pełnionych przez nas ról.

Jeśli niepokoją Cię nietypowe zainteresowania Twojego malucha, jego niechęć do zmian, niechęć do kontaktów z innymi ludźmi, nadwrażliwość na dźwięki, skłonność do nietypowych gestów lub postawy ciała, kłopoty w zakresie rozwoju mowy i ruchowym – niezbędna jest konsultacja psychologiczna.

Zapraszamy na konsultacje, diagnozę i psychoterapię rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym, które pozwalają ocenić, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo intelektualnie, emocjonalnie, społecznie i motorycznie.

Jeżeli Twoje dziecko ma problemy z rówieśnikami, rodzeństwem, jego zachowanie niepokoi rodziców i nauczycieli, nie radzi sobie z emocjami, potrzebuje pomocy psychologicznej. Konsultacja pomoże ustalić kierunek tej pomocy, określić charakter zaburzeń i mocne strony Twojego dziecka na których będzie można oprzeć dalsze oddziaływania terapeutyczne.

Proponujemy konsultacje, diagnozę i psychoterapię dzieci, młodzieży w wieku szkolnym oraz konsultacje, diagnozę i terapię zaburzeń uczenia się. (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, ADHD, ADD). Skierowana jest  do rodziców/opiekunów nie radzących sobie z problemami wychowawczymi, szkolnymi, rozwojowymi swoich pociech i do dzieci, żeby udzielić im pomocy w problemach, których na co dzień doświadczają.

Jeśli niepokoi Cię atmosfera w rodzinie, brak porozumienia, częste konflikty, alarmujące zachowania któregoś z Twoich dzieci albo partnera/partnerki, męża/żony – wskazuje to na potrzebę konsultacji psychologicznej pary/rodziny.

Polecamy konsultacje i psychoterapię par i rodzin. Skierowana jest do tych par lub rodzin, które doświadczają kryzysu. Może on dotyczyć problemów między partnerami, problemów wychowawczych, w relacjach rodziców i dzieci, w relacjach pomiędzy dziećmi. Problemy te mogą wynikać z bardzo różnych przyczyn takich jak: sytuacja zmiany etapu życia rodziny (narodziny dziecka, dorastanie nastolatka), sytuacja kryzysu (utrata pracy, zdrada), sytuacja choroby somatycznej lub psychicznej członka rodziny, sytuacja utraty i żałoby.

PSYCHOEDUKACJA

Jest formą pomocy skierowaną do dorosłych, dzieci i młodzieży, par i rodzin. Polega na przekazaniu wiedzy psychologicznej, konkretnych informacji dotyczących prawidłowości rozwoju i życia psychicznego człowieka. Pozwala zrozumieć mechanizmy powstawania zaburzeń emocji, zachowania, myślenia i chorób ciała ściśle związanych z życiem psychicznym. Przyczynia się do ustępowania zgłaszanych trudności w zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego, relacji z bliskimi, oddziaływań wychowawczych/rodzicielskich. Daje szanse na świadome pielęgnowanie zdrowia psychicznego i fizycznego nas i naszych bliskich.

REHABILITACJA FUNKCJI POZNAWCZYCH

Nagła, kryzysowa utrata sprawności naszego ciała i umysłu w wyniku choroby, zatrucia lub wypadku, powoduje duże konsekwencje w tym, jak radzimy sobie w codziennym życiu, na ile jesteśmy akceptowani przez innych ludzi, w jakim stopniu, pomimo deficytów, udaje nam się daje realizować w roli partnera, rodzica, pracownika. Utrata sprawności pamięci, uwagi, myślenia, mowy może być odwracalna. Zależy to od rozległości uszkodzeń, procesów plastyczności mózgu, naszego wieku i wielu innych czynników. Jednym z nich jest odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja funkcji poznawczych. Po przeprowadzeniu konsultacji diagnostycznej ustalamy zakres oddziaływań rehabilitacyjnych i przygotowujemy indywidualny program ćwiczeń.

Pamiętaj – wypadek samochodowy, udar, uraz głowy, guz mózgu, zatrucie tlenkiem węgla, choroba infekcyjna mózgu nie zawsze muszą oznaczać wyrok braku sprawności. Zaburzenia mowy (afazja) , utrata pamięci (amnezja), zaburzenia uwagi i myślenia oraz tempo procesów poznawczych można ćwiczyć.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.balans.edu.pl

Agata Zapotoczny-Górnik psycholog, psychoterapeuta

Tel. 504 01 70 70

Katarzyna Świeca pedagog, psychoterapeuta (w trakcie szkolenia)

Tel. 691 45 20 02

 

Cennik
Diagnoza
konsultacja psychologiczna100 zł
konsultacja do terapii par/rodziny (75 min)150 zł
diagnoza psychologiczna (60 min)100 zł
diagnoza neuropsychologiczna (60 min)110 zł
opinia psychologiczna80 zł
konsultacja pedagogiczna100 zł
diagnoza pedagogiczna100 zł
opinia pedagogiczna80 zł
konsultacja logopedyczna100 zł
diagnoza logopedyczna100 zł
wizyta domowa200 zł
Terapia
psychoterapia indywidualna (50 min)100 zł
psychoterapia par (75 min)150 zł
psychoterapia rodziny (75 min)150 zł
terapia pedagogiczna (50 min)80 zł
terapia logopedyczna (50 min)80 zł
trening relaksacyjny (50 min)100 zł
Psychoedukacja
porada psychologiczna100 zł
porada pedagogiczna100 zł
psychoedukacja rodzinna, wychowawcza100 zł
Facebook