godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Czas to mózg

Leczenie naczyniowych chorób mózgu stanowi wyzwanie dla medycyny XXI wieku. Udary niedokrwienne i krwotoczne są trzecią przyczyną zgonów i pierwszą kalectwa w populacji osób dorosłych. Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu tych niezwykle niebezpiecznych schorzeń są nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, cukrzyca, otyłość oraz nikotynizm, a także nadużywanie alkoholu. Zatem bardzo ważna jest profilaktyka pierwotna mająca za zadanie przeciwdziałać wystąpieniu udaru mózgu poprzez zastosowanie odpowiedniego leczenia i zmianie trybu życia – zaprzestanie stosowania używek oraz zwiększenie aktywności fizycznej.

W organizacji leczenia schorzeń naczyniowych mózgu od pewnego czasu znaczącą rolę odegrała organizacja oddziałów udarowych. Lepsza opieka medyczna oraz zastosowanie przyczynowego wczesnego leczenia trombolitycznego poprawiło parametry powrotu do zdrowia chorych po udarach mózgu.
Należy prowadzić w społeczeństwie akcję informacyjną mającą na celu uświadomienie pacjentom, że CZAS TO MÓZG, im wcześniej zgłoszą się do takiego oddziału tym większą maja szansę na skuteczne leczenie.

Objawy w postaci osłabienia kończyn, asymetrii twarzy, zaburzeń mowy i zaburzeń równowagi wymagają zawsze pilnej diagnostyki.

Facebook