godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Dr n. med. Grażyna Kulawik

Dr n. med. Grażyna Kulawik - endokrynolog Profemina BędzinUrodziłam się 21.02.1957 r. w Chorzowie. Jest to moje rodzinne miasto, w którym mieszkam do chwili obecnej. Tutaj ukończyłem szkołę Podstawowa nr 6 a następnie Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Juliusza Słowackiego. W tej szkole zdałem egzamin maturalny w 1976r. W tym samym roku rozpoczęłam studia w obecnym Śląskim Uniwersytecie Medycznym na Wydziale Lekarskim w Zabrzu. Ukończyłam je w 1982r.

Początkowo moja praca związana była z miastem Świętochłowice. Pracowałam na Oddziale Wewnętrznym oraz w poradniach zakładowych i tzw. rejonowych. Tutaj wyspecjalizowałam się chorobach wewnętrznych pod kierunkiem Pana Ordynatora dr n. med. Leszka Golca oraz następnie w endokrynologi pod kierunkiem Pani Profesor Teresy Gasińskiej.

W 2001 r. po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego rozpoczęłam pracę w Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej w Katowicach oraz równocześnie w 2005r rozpoczęłam pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej, której kierownikiem była Pani Profesor Teresa Gasińska. Obecnie w dalszym ciągu pracuję w tej Klinice, która jest częścią Szpitala Klinicznego im. Mielęckiego w Katowicach przy ulicy Francuskiej. Lekarzem Prowadzącym Oddziału jest Pan Profesor Jerzy Wojnar.

Facebook