godziny przyjęć

pn - pt od 8:00 do 19:00
e-mail: profemina.bedzin@gmail.com

Nr konta: 14 1050 1227 1000 0022 4133 4594

32 267 41 50 | 32 111 91 19
794 007 904 (wizyty komercyjne)

Poradnia logopedyczna

Poradnia posiada kontrakt z Profemina Będzin posiada podpisany kontrakt z NFZ

Oferta poradni logopedycznej

Poradnia logopedyczna skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z wrodzonymi lub nabytymi zaburzeniami mowy. Po dokonaniu oceny rozwoju mowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a także zdiagnozowaniu charakteru zaburzeń (opóźnienia, zaburzenia, niepłynność mowy, uszkodzenie lub niewłaściwe ukształtowanie organów artykulacyjnych) logopeda wybierze i poprowadzi najodpowiedniejszy rodzaj terapii.

Jak wygląda wizyta u logopedy?

Rozpoczyna się od diagnozy problemu, natomiast każda kolejna wizyta to terapia logopedyczna.
Diagnoza logopedyczna – polega na ocenie stopnia rozwoju mowy.


Co oferuje logopeda?

Profilaktykę i terapię zaburzeń mowy u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, w szczególności:

 • badanie mowy obejmujące kompleksową diagnozę zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy,
 • opóźniony rozwój mowy, alalia
 • sygmatyzm – nieprawidłowa wymowa głosek ś, ź, ć , dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
 • kappacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
 • gemmacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
 • rotacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
 • lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski l
 • betacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski b
 • zaburzenia mowy i komunikacji o typie afazji u dorosłych
 • mowa bezdźwięczna
 • usprawnianie narządów mowy,
 • doskonalenie sprawności oddechowej, głosowej i dykcyjnej,
 • profilaktykę logopedyczna,
 • wspomaganie ogólnego rozwoju mowy,
 • diagnoza i terapia neurologopedyczna niemowląt, także przedwcześnie urodzonych,
 • badanie odruchów ustno-twarzowych,
 • ocena aparatu mowy,
 • ocena jakości przyjmowania pokarmów,
 • ocena sprawności psychoruchowej dziecka.

 

Personel

mgr Anna Fortuna
logopeda, neurologopeda

Zapraszamy do poradni bezpłatnie w ramach NFZ lub prywatnie

Cennik usług
CENNIK USŁUG KOMERCYJNYCH
Wizyta u specjalisty logopedy150 zł

Zapraszamy do rejestracji telefonicznie lub mailowo.


Facebook